org.shiftone.jrat.core.shutdown
Interfaces 
ShutdownListener
ShutdownRegistryMBean
Classes 
ShutdownRegistry